دانشجویان

 با سلام 

دانشجویان گرامی میتوانند از این پس اطلاعیه های مربوط به شهریه را از این قسمت روئیت نمایند .
مسئول شهریه ،راه وار