ترجمه کتاب

۲۰ آبان ۱۳۹۲ | ۱۷:۴۰ کد : ۱۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۶۰
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز در گروه تربیت بدنی کتاب " برنامه ریزی تمرین مقاومتی " را با همکاری جمعی از اساتید دانشگاهی ترجمه نمود. به گزارش آنا از نی ریز ، احسان تواضع مدیر گروه و از اعضای هیات علمی گروه تربیت بدنی واحد نی ریز موفق به ترجمه کتاب برنامه ریزی تمرین مقاومتی با همکاری سید محسن آوندی ، کیوان مرادیان و دکتر خسر ابراهیم شد. این کتاب که توسط توماس بچلی ،راجر ارل و دان واتن تالیف شده در هفت فصل به موضوعاتی از قبیل تمرینات مقاومتی و تکنیک های کمک کردن به ورزشکار، تنوع تمرین و زمانبندی آن ، بازتوانی و آماده سازی مجدد ، تمرینات استقامتی ، تمرینات پلایومتریک و توسعه سرعت ، چابکی و استقامت در سرعت می پردازد.
ترجمه کتاب


نظر شما :