درج مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز در ژورنال ISI

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۴:۰۳ کد : ۱۲۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۲۸
درج مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز در ژورنال ISI خبرگزاری آنا: مقاله امید قایدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز در گروه زبان انگلیسی در ژورنال بین المللی " social behavior and personality " چاپ و منشر شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از نی ریز ، این مقاله که با عنوان " مطالعه ای بر بازنمایی بین فرهنگی عوامل اجتماعی در ساختارهای گفتمان مدار " در مجله بین المللی رفتار و شخصیت اجتماعی درج شده است به تحلیل انتقادی گفتمان ها ، گفتارها و مقالات ژورنال آمریکایی، بریتانیایی و فارسی می پردازد. قایدی عضو هیات علمی واحد نی ریز و نویسنده این مقاله در گفتگو با خبرنگار آنا ، پیرامون موضوع و سبک نوشتاری مقاله خود گفت: این مقاله بر آن است تا بر اساس تحلیل انتقادی گفتمان و با استفاده از مدل ون لیوون، سامانه ای شبکه ای از خصوصیات معنایی و اجتماعی و تمایز آنها را در گفتمان آمریکایی ، بریتانیایی و فارسی بازنماید. در این راستا مقاله با برخی ابزارها و روش ها ، برخی نوشته های چالشی با موضوعیت انرژی هسته ای ایران و مباحثات مربوط را بررسی کرده است.
 درج مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز در ژورنال ISI

 خبرگزاری آنا: مقاله امید قایدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز در گروه زبان انگلیسی در ژورنال بین المللی " social behavior and personality " چاپ و منشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از نی ریز ، این مقاله که با عنوان " مطالعه ای بر بازنمایی بین فرهنگی عوامل اجتماعی در ساختارهای گفتمان مدار " در مجله بین المللی رفتار و شخصیت اجتماعی درج شده است به تحلیل انتقادی گفتمان ها ، گفتارها و مقالات ژورنال آمریکایی، بریتانیایی و فارسی می پردازد.

قایدی عضو هیات علمی واحد نی ریز و نویسنده این مقاله در گفتگو با خبرنگار آنا ، پیرامون موضوع و سبک نوشتاری مقاله خود گفت: این مقاله بر آن است تا بر اساس تحلیل انتقادی گفتمان و با استفاده از مدل ون لیوون، سامانه ای شبکه ای از خصوصیات معنایی و اجتماعی و تمایز آنها را در گفتمان آمریکایی ، بریتانیایی و فارسی بازنماید. در این راستا مقاله با برخی ابزارها و روش ها ، برخی نوشته های چالشی با موضوعیت انرژی هسته ای ایران و مباحثات مربوط را بررسی کرده است.


نظر شما :