برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مشکلات و چالش های جوانان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

۰۹ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۲:۱۵ کد : ۱۶۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۰۷
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مشکلات و چالش های جوانان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز حبرگزاری آنا : به همت حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی و دفتر توانمندسازی و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ، کارگاه آموزشی آشنایی با مشکلات و چالش های جوانان با حضور کارکندان واحد به مدت دو روز در سالن کنفرانس دانشگاه برگزار گردید. به گزارش خبرنگار آنا از نی ریز در این کارگاه آموزشی دکتر امین فاضل از اساتید دانشگاه در رشته مشاوره و روانشناسی به تقسیم بندی دوران های مختلف زندگی انسان به کودکی اول و دوم و دوران نوجوانی و جوانی و میانسالی ، بزرگسالی و کهنسالی اشاره کرد و به ابعاد مختلف شناختی و معرفتی جوانان از جنبه های رشد جسمی ، رشد جنسی، رشد زیستی ، رشد فکری و اجتماعی پرداخت . به گزارش آنا ، ذکر عوامل افسردگی و راهکارهای برطرف ساختن آن ، شاد زیستن و افزایش شوق و امید به زندگی و عدم فشار به جوانان در برآورده کردن آرزوهای محقق نشده والدین ، عدم مقایسه جوانان با هم سن و سالان و پرسش از الگوهای موفق در زمینه چگونگی و راهکارهای موفقیتشان از مسائل مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.
 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مشکلات و چالش های جوانان
در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

حبرگزاری آنا : به همت حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی و دفتر توانمندسازی و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ، کارگاه آموزشی آشنایی با مشکلات و چالش های جوانان با حضور کارکندان واحد به مدت دو روز در سالن کنفرانس دانشگاه برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار آنا از نی ریز در این کارگاه آموزشی دکتر امین فاضل از اساتید دانشگاه در رشته مشاوره و روانشناسی به تقسیم بندی دوران های مختلف زندگی انسان به کودکی اول و دوم و دوران نوجوانی و جوانی و میانسالی ، بزرگسالی و کهنسالی اشاره کرد و به ابعاد مختلف شناختی و معرفتی جوانان از جنبه های رشد جسمی ، رشد جنسی، رشد زیستی ، رشد فکری و اجتماعی پرداخت .
به گزارش آنا ، ذکر عوامل افسردگی و راهکارهای برطرف ساختن آن ، شاد زیستن و افزایش شوق و امید به زندگی و عدم فشار به جوانان در برآورده کردن آرزوهای محقق نشده والدین ، عدم مقایسه جوانان با هم سن و سالان و پرسش از الگوهای موفق در زمینه چگونگی و راهکارهای موفقیتشان از مسائل مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.

نظر شما :