برگزاری کارگاه آموزشی توسعه فعالیتهای فرهنگی هنری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۲:۰۹ کد : ۱۶۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۲۲
برگزاری کارگاه آموزشی توسعه فعالیتهای فرهنگی هنری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز خبرگزاری آنا : به همت دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی و حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز ، کارگاه آموزشی توسعه فعالیتهای فرهنگی هنری در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ویژه اعضای هیات علمی و مدیران واحد برگزار شد. به گزارش خبرنگار آنا از نی ریز ، در راستای تاکید معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر برگزاری کارگاههای فرهنگی،کارگاه آموزشی توسعه فعالیتهای فرهنگی هنری در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با تدریس عبدالرسول خسرو بیگ مدیر فرهنگی واحد شیراز و با شرکت اعضای هیات علمی و مدیران واحد نی ریز در سالن کنفرانس دانشگاه برگزار شد. در این کارگاه آموزشی ، تاثیرپذیری و الگوبرداری دانشجویان از اساتید ، ذکر مطالب مذهبی و فرهنگی به ویژه توسط اساتید غیرگروه معارف و انجام فعالیتهای خلاقانه مورد تاکید قرار گرفت.
 
 برگزاری کارگاه آموزشی توسعه فعالیتهای فرهنگی هنری

در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

خبرگزاری آنا : به همت دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی و حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز ، کارگاه آموزشی توسعه فعالیتهای فرهنگی هنری در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ویژه اعضای هیات علمی و مدیران واحد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آنا از نی ریز ، در راستای تاکید معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر برگزاری کارگاههای فرهنگی،کارگاه آموزشی توسعه فعالیتهای فرهنگی هنری در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با تدریس عبدالرسول خسرو بیگ مدیر فرهنگی واحد شیراز و با شرکت اعضای هیات علمی و مدیران واحد نی ریز در سالن کنفرانس دانشگاه برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی ، تاثیرپذیری و الگوبرداری دانشجویان از اساتید ، ذکر مطالب مذهبی و فرهنگی به ویژه توسط اساتید غیرگروه معارف و انجام فعالیتهای خلاقانه مورد تاکید قرار گرفت.


نظر شما :