کاشت 75 اصله نهال در واحد نی ریز

۱۹ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۵:۵۸ کد : ۱۷۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۷۵
با حضور آیت الله سید محمد فقیه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز و عضو پنجمین دوره خبرگان رهبری به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری ، کاشت 75 اصله نهال نارنج ، پرتقال ، سنجد ، آلوچه و سرو در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز صورت گرفت. در مراسمی که با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نی ریز و حوزه عمران دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت 75 اصله نهال در روبه روی مجتمع ورزشی غرس گردید. در این مراسم که با حضور عضو پنجمین دوره خبرگان رهبری صورت گرفت ، آیت الله سید محمد فقیه عضو هیات علمی و مدیر گروه معارف این واحد دانشگاهی ضمن غرس یک اصله نهال گفت : « اگر انسان در حال احتضار باشد و به اندازه کاشتن یک نهال فرصت داشته باشد بهتر است که به کاشت این نهال اقدام کند این مساله اوج توجه دین به نگهداری و توسعه منابع طبیعی را نشان می دهد. » در ابتدای این مراسم محمد شعبانی رئیس واحد نی ریز و بنی اسدی کارشناس اداره منابع طبیعی سخنانی پیرامون اهمیت درختکاری و ضرورت نگهداری و توجه به منابع طبیعی را بیان کردند.
 کاشت 75 اصله نهال در واحد نی ریز

 با حضور آیت الله سید محمد فقیه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز و عضو پنجمین دوره خبرگان رهبری به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری ، کاشت 75 اصله نهال نارنج ، پرتقال ، سنجد ، آلوچه و سرو در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز صورت گرفت.

 در مراسمی که با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نی ریز و حوزه عمران دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت 75 اصله نهال در روبه روی مجتمع ورزشی غرس گردید. در این مراسم که با حضور عضو پنجمین دوره خبرگان رهبری صورت گرفت ، آیت الله سید محمد فقیه عضو هیات علمی و مدیر گروه معارف این واحد دانشگاهی  ضمن غرس یک اصله نهال گفت : « اگر انسان در حال احتضار باشد و به اندازه کاشتن یک نهال فرصت داشته باشد بهتر است که به کاشت این نهال اقدام کند این مساله اوج توجه دین به نگهداری و توسعه منابع طبیعی را نشان می دهد. »

 

 در ابتدای این مراسم دکتر محمد شعبانی رئیس واحد نی ریز و بنی اسدی کارشناس اداره منابع طبیعی سخنانی پیرامون اهمیت درختکاری و ضرورت نگهداری و توجه به منابع طبیعی را بیان کردند. 


نظر شما :