رقابت 226 شرکت کننده در کنکور سراسری گروههای آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی در شهرستان نی ریز

۲۴ تیر ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۲۱
رقابت 226 شرکت کننده در کنکور سراسری گروههای آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی در شهرستان نی ریز خبرگزاری آنا : کنکور سراسری گروههای آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی سال 1395 در شهرستان نی ریز همزمان با سراسر کشور امروز پنج شنبه 24 تیر ماه برگزار شد. به گزارش خبرنگار آنا از نی ریز دراین آزمون که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز برگزار شد 226 داوطلب در گروههای آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی به رقابت پرداختند. در گروه آزمایشی علوم انسانی در حوزه شهرستان نی ریز 133 شرکت کننده که حضور داشتند که 91 داوطلب را زنان و 42 شرکت کننده را مردان تشکیل می دادند. به گزارش آنا از نی ریز در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 93 شرکت کننده در حوزه شهرستان نی ریز حضور داشتند که 75 داوطلب را مردان و 18 شرکت کننده را زنان تشکیل می دادند. بدین ترتیب در کنکور سراسری سال 95 در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در حوزه نی ریز تعداد داوطلبان مرد بیش از 4 برابر داوطلبان زن و در گروه آزمایشی علوم انسانی در حوزه نی ریز تعداد داوطلبان زن بیش از 2 برابر تعداد داوطلبان مرد می باشد. به گزارش آنا از نی ریز در آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی تعداد 12 داوطلب غائب بودند که از بین آنها 10 داوطلب مرد و 2 داوطلب زن می باشند و در گروه آزمایشی علوم انسانی 15 داوطلب غائب می باشند که 10 داوطلب زن و 5 داوطلب مرد هستند.
 رقابت 226 شرکت کننده در کنکور سراسری

گروههای آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی در شهرستان نی ریز

خبرگزاری آنا : کنکور سراسری گروههای آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی سال 1395 در شهرستان نی ریز همزمان با سراسر کشور امروز پنج شنبه 24 تیر ماه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آنا از نی ریز دراین آزمون که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز برگزار شد 226 داوطلب در گروههای آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی به رقابت پرداختند. در گروه آزمایشی علوم انسانی  در حوزه شهرستان نی ریز 133 شرکت کننده که حضور داشتند که 91 داوطلب را زنان و 42 شرکت کننده را مردان تشکیل می دادند.

به گزارش آنا از نی ریز در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 93 شرکت کننده در حوزه شهرستان نی ریز حضور داشتند که 75 داوطلب را مردان و 18 شرکت کننده را زنان تشکیل می دادند. بدین ترتیب در کنکور سراسری سال 95 در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در حوزه نی ریز تعداد داوطلبان مرد بیش از 4 برابر داوطلبان زن و در گروه آزمایشی علوم انسانی در حوزه نی ریز تعداد داوطلبان زن بیش از 2 برابر تعداد داوطلبان مرد می باشد.

به گزارش آنا از نی ریز در آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی تعداد 12 داوطلب غائب بودند که از بین آنها 10 داوطلب مرد و 2 داوطلب زن می باشند و در گروه آزمایشی علوم انسانی 15 داوطلب غائب می باشند که 10 داوطلب زن و 5 داوطلب مرد هستند.

 


نظر شما :