شماره تلفن های جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

۱۵ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۶:۵۰ کد : ۶۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۸۸۵
شماره تلفن های جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

شماره تلفنهای

دانشگـاه آزاد اسلامی واحـد نـی ریـز

کد شهرستان نی ریز 071 می باشد

 

دفتر ریاست

53828160

فاکس ریاست

53828170

فاکس دبیرخانه

53830713

معاونت اداری- مالی

53828168

حراست

53828171

گزینش

53828179

معاون دانشجویی

53828172

معاون آموزشی

53828178

معاون پژوهشی

53828175

دفتر فرهنگ اسلامی

53828161

مدیر اداری

53828159

مدیر مالی

53828176

صندوق رفاه

53828164

نگهبانی مجتمع

53828167

خوابگاه فاطمیه

53828173

نگهبانی خوابگاه مرکزی

 53830717 - 53830711 و53830712 خوابگاه

امور دانشجوئی و نقل و انتقالات

53828177

Pos شهریه

53828158

تدارکات

53828174

بسیج دانشجویی

53828169

مسئول اموال

53828163

مخابرات مجتمع

53828150-4

53828166

53830714

53830718

 


( ۱۷ )

نظر شما :