ادغام معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

۲۰ آبان ۱۳۹۴ | ۱۵:۴۱ کد : ۶۸ اخبار
تعداد بازدید:۹۸۵
در راستای طرح تجمیع 2 انجام شد : ادغام معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز خبرگزاری آنا : در راستای طرح تجمیع 2 در دانشگاه آزاد اسلامی که با مدیریت و تدبیر دکتر میرزاده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به منظور چابک سازی واحدها و کاهش هزینه ها و پرهیز از بروکراسی در واحدهای دانشگاهی برگزار می گردد ،حوزه معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی واحد نی ریز در هم ادغام و سرپرستی این دو حوزه به دکتر فرج اله نگهداری از اعضای هیات علمی این واحد دانشگاهی در گروه حسابداری محول گردید. به گزارش آنا از نی ریز در جلسه ای که به منظور تقدیر از زحمات و خدمات دکتر مهدی منعمی سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد نی ریز در مدت تصدی مسئولیتشان در این حوزه با حضور اعضای هیات رئیسه و مدیران و کارکنان حوزه پژوهش برگزار شد ، دکتر محمد شعبانی رئیس واحد نی ریز ضمن تقدیر از زحمات دکتر مهدی منعمی در حوزه پژوهش و اعطای لوح سپاس به وی ، حکم دکتر فرج اله نگهداری را به وی اعطاء و برای وی در انجام این وظیفه آرزوی موفقیت نمود.
  

در راستای طرح تجمیع 2 انجام شد :

 

ادغام معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

 

خبرگزاری آنا : در راستای طرح تجمیع 2 در دانشگاه آزاد اسلامی که با مدیریت و تدبیر دکتر میرزاده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به منظور چابک سازی واحدها و کاهش هزینه ها و پرهیز از بروکراسی در واحدهای دانشگاهی برگزار می گردد ،حوزه معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی واحد نی ریز در هم ادغام و سرپرستی این دو حوزه به دکتر فرج اله نگهداری از اعضای هیات علمی این واحد دانشگاهی در گروه حسابداری محول گردید.

به گزارش آنا از نی ریز در جلسه ای که به منظور تقدیر از زحمات و خدمات دکتر مهدی منعمی سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد نی ریز در مدت تصدی مسئولیتشان در این حوزه با حضور اعضای هیات رئیسه و مدیران و کارکنان حوزه پژوهش برگزار شد ، دکتر محمد شعبانی رئیس واحد نی ریز ضمن تقدیر از زحمات دکتر مهدی منعمی در حوزه پژوهش و اعطای لوح سپاس به وی ، حکم دکتر فرج اله نگهداری را به وی اعطاء و برای وی در انجام این وظیفه آرزوی موفقیت نمود.


نظر شما :