آرشیو اخبار

جلسه شورای آموزشی معاونین آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در واحد نی ریز

با حضور فرزانه برگزار شد: جلسه شورای آموزشی معاونین آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در واحد نی ریز خبرگزاری آنا: با حضور دکتر فرزانه رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و معاونین آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان، جلسه شورای آموزشی به منظور رسیدگی به مسائل آموزشی برگزار گردید. به گزارش آنا در ابتدای این نشست ، دکتر شعبانی سرپرست واحد نی ریز ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان ، گزارشی از وضعیت واحد نی ریز در زمینه های مختلف ارائه کرد. در ادامه دکتر فرزانه، رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، ضمن قدردانی از میزبانی واحد نی ریز با تاکید بر آیات و روایات و شیوه و منش بزرگان ، همگان را به نظم و دقت در انجام امور دعوت و توصیه نمود. به گزارش خبرنگار آنا از نی ریز ، در ادامه این نشست دکتر جباری معاون آموزشی واحد شیراز و مدیر جلسه به توضیحاتی پیرامون مباحث قابل طرح در این جلسه پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر ، پیشنهادات حاضرین جهت ارائه به دکتر ساروئی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان جمع بندی و توسط دکتر فرزانه قرائت و به سمع حاضرین در جلسه رسید.

ادامه مطلب