اسامی اساتید هیات علمی واحد نی ریز به تفکیک رشته

                                                         لیست اعضای هیات علمی واحد نی ریز

نام و نام خانوادگی

رشته

گرایش

آخرین وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی

وضعیت استخدامی

علی اسمعیلی ماهانی

معدن

استخراج معدن

فوق لیسانس

مربی

پیمانی

مژگان قاجاریه

روانشناسی

روانشناسی تربیتی

دکتری تخصصی

مربی

پیمانی

محمد عسکری

مکانیک

طراحی جامدات

دانشجوی دکتری

مربی

پیمانی

علی پورصادق کردی

حقوق

فقه و مبانی حقوق

دانشجوی دکتری

مربی

رسمی قطعی

عباس فضلی نیا

شیمی

آلی

دکتری تخصصی

استادیار

رسمی قطعی

سید احمد موسوی مقدم

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

فوق لیسانس

مربی

رسمی قطعی

سید محمد فقیه

فقه

فقه و حقوق

دکتری حوزوی

استادیار

رسمی قطعی

عبدالخالق عباسپور

حقوق

خصوصی

دکتری تخصصی

مربی

پیمانی

نرگس صمدپور

اقتصاد

علوم اقتصادی

دکتری تخصصی

استادیار

رسمی آزمایشی

بهبود خادمی

علوم اجتماعی

جامعه شناسی

دکتری تخصصی

استادیار

پیمانی

محمود حسن پور

حقوق

خصوصی

دانشجوی دکتری

مربی

رسمی قطعی

فرج اله  نگهداری

آمار

احتمال

دکتری تخصصی

استادیار

رسمی آزمایشی

علیرضا حسین بیگی

مدیریت

صنعتی

دکتری تخصصی

مربی

پیمانی

محمد هادی عباس زاده

برق

مخابرات

دکتری تخصصی

استادیار

پیمانی

کریم سلیمی

برق

مخابرات

دانشجوی دکتری

مربی

پیمانی

یوسف کشاورز

مدیریت

جهانگردی

دکتری تخصصی

استادیار

رسمی قطعی

جواد فرزانفر

فاسفه تعلیم وتربیت

تعلیم و تربیت

دکتری تخصصی

استادیار

پیمانی

محمد هادی پیراحمدیان

فیزیک

هسته ای

دکتری تخصصی

استادیار

پیمانی

احسان تواضع

تربیت بدنی

علوم ورزشی

دانشجوی دکتری

مربی

پیمانی

اباذر برزگر

کامپیوتر

نرم افزار

دانشجوی دکتری

مربی

پیمانی

حمیدرضا قره چاهی

مکانیک

ساخت و تولید

دانشجوی دکتری

    مربی

پیمانی

امین اطمینان

مکانیک

تبدیل انرژی

فوق لیسانس

مربی

پیمانی

امیر سبحان منش

شیمی

معدنی

دکتری تخصصی

استادیار

پیمانی

مرضیه مرادی دالینی

ریاضی

کاربردی

دکتری تخصصی

مربی

رسمی آزمایشی

طاهره خصوصی

شیمی

تجزیه

دکتری تخصصی

استادیار

پیمانی

سعیده نصرت آبادی

حسابداری

حسابداری

دانشجوی دکتری

مربی

پیمانی

جعفر معزی

حقوق

خصوصی

فوق لیسانس

مربی

پیمانی

امید قائدی

زبان خارجی

ادبیات انگلیسی

دانشجوی دکتری

     مربی

پیمانی

محمد حسین مهربان

برق

قدرت

دانشجوی دکتری

     مربی

رسمی آزمایشی

زهرا فرشیدی

تربیت بدنی

علوم ورزشی فیزیولوژی

دکتری تخصصی

استادیار

پیمانی

کورش اکرمیان

مکانیک

تبدیل انرژی

دانشجوی دکتری

   مربی

پیمانی

محمد حسین بیات

ریاضی

آموزش ریاضی

فوق لیسانس

مربی

پیمانی

هادی اسفندیاری

شیمی

معدنی

دکتری تخصصی

استادیار

پیمانی

روح اله بهارلو

حسابداری

حسابداری

دانشجوی دکتری

   مربی

پیمانی

مجتبی شاهین

کامپیوتر

نرم افزار

دانشجوی دکتری

مربی

طرح خدمت

مهدی ترفیعی

معماری

معماری

دانشجوی دکتری

مربی

پیمانی

ریحانه نوروزی

کامپیوتر

نرم افزار

دانشجوی دکتری

مربی

پیمانی