دانشکده و رشته ها

رشته های کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

1- مهندسی برق(گرایش های مختلف)

2- مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

3- مدیریت صنعتی

4- حقوق خصوصی

5- شیمی در سه گرایش(معدنی،تجزیه ،آلی)

6-  علوم تربیتی برنامه ریزی درسی

7-  جامعه شناسی

8- علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی

9- مدیریت مالی

10-  مکاترونیک


رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نی ریز

در مقطع کارشناسی پیوسته ( لیسانس)

ویژه دارندگان مدارک پیش دانشگاهی و دیپلم

چهارساله نظام قدیم:

1- حقوق                

2-  حسابداری

3- مهندسی مکانیک      

4- زبان و ادبیات فارسی

5-علوم قضایی 

6- شیمی کاربردی

7- مدیریت بازرگانی 

8- شیمی محض

9- مهندسی برق      

10- شیمی آفت کش ها

11- علوم اجتماعی پژوهشگری

12- علوم قرآن و حدیث

13- علوم اجتماعی تعاون و رفاه اجتماعی

14- فقه و مبانی حقوق اسلامی

15- مطالعات خانواده

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نی ریز

در مقطع کاردانی نا پیوسته ( فوق دیپلم)

ویژه دارندگان مدارک پیش دانشگاهی و دیپلم

چهارساله نظام قدیم:

1-  مدیریت بازرگانی 

2- معدن

3- مدیریت صنعتی         

4- صنایع اتومبیل

5-  حسابداری 

6- مخابرات

7- تربیت معلم قرآن 

8- تأسیسات

9- ادبیات فارسی        

   10-  الکترونیک

   11- دینی و عربی

   12-  فرآوری سنگ

13- مردم شناسی   

14- تولیدات دامی

15- کاربرد کامپیوتر     

16- کاردان فنی عمران            

 17- علوم تجربی   

 18-  برق

  19- آمار

20- معماری

21- تربیت معلم آموزش و پرورش

22- تأسیسات آبرسانی و گازرسانی

23- تأسیسات تهویه و تبرید

 

 رشته های بدون آزمون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

در مقطع کاردانی پیوسته ( فوق دیپلم)

(ویژه دارندگان مدرک دیپلم  سه ساله نظری بدون مدرک پیش دانشگاهی و دارندگان مدارک دیپلم هنرستان و کار و دانش)

1- تربیت بدنی               

2- حسابداری           

3- صنایع شیمیایی                  

4- الکتروتکنیک برق صنعتی          

5- معدن                  

6- ساختمان

 7- ساخت و تولید

8- معماری

9- مکانیک خودرو

10-  کامپیوتر نرم افزار

11- امور زارعی و باغی

12- نقشه کشی معماری

13- الکترونیک

14- امور دامی

 

رشته های بدون آزمون

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

در مقطع کارشناسی ناپیوسته ( لیسانس)

ویژه دارندگان مدرک فوق دیپلم (کاردانی)  در هر رشته ای

1- مهندسی برق

2- تربیت بدنی و علوم ورزشی

3- حسابداری

4- مهندسی نرم افزار کامپیوتر

5- مهندسی معدن

6- مهندسی مکانیک خودرو

7- مهندسی معماری

8- مهندسی ساخت و تولید

9- مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی

10- مهندسی مخابرات

11- علوم تجربی

12- ادبیات فارسی