امور فوق برنامه


- حوزه معاونت دانشجویی جهت ایجاد نشاط  و شادابی در بین دانشجویان در طول سال برنامه های متنوعی از جمله اردوی توجیهی، جشن فارغ التحصیلی ، جشنها ومراسم مختلفی برگزار می نماید جهت اطلاع از زمان برگزاری این گونه مراسم میتوانید به همین صفحه مراجعه و یا با حضور در ساختمان اداری از دفتر مدیر دانشجویی پی گیری نمایید

- دانشجویان محترمی که متقاضی کار دانشجویی می باشند به دفتر مدیر دانشجویی مراجعه نمایند