اداره تربیت بدنی

دانشجویان گرامی که دارای سابقه قهرمانی در مسابقات ورزشی دارند ضمن برخورداری از تخفیف شهریه در قالب تیم های ورزشی دانشگاه به مسابقات منطقه ای و سراسری دانشگاه آزاد اسلامی اعزام می گردند خواهشمند است بدین منظور به دفتر تربیت بدنی واقع در ساختمان اداری طبقه همکف مراجعه نمایید.