مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی

مدارک لازم جهت انجام کارهای فارغ التحصیلی(دریافت گواهینامه موقت):
1- فیش بانکی به مبلغ (کاردانی 55000 ریال کارشناسی 110000 ریال ) به حسای سیبا شماره 104460446004 بانک ملی شعبه زبر جد تهران صاحب حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
2- دو فقره تمبر 1000 تومانی از بانک ملی
3- اصل مدرک:دانشجویان مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته اصل مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم - دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته اصل مدرک دیپلم نظام جدید دانشجویان کارشناسی ناپیوسته اصل مدرک کاردانی ،ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی (دوره کاردانی)
4-ارایه کارت پایان خدمت (برادران) و دو برگ کپی از آن
5- چهار قطعه عکس 43 زمینه سفید جدید
6- یک برگ کپی از صفحه اول شناسنامه(در صورت داشتن توضیحات کپی از صفحه توضیحات )
7- اصل کارت دانشجویی
8- گرفتن رتبه کنکور از دبیرخانه  دانشگاه
9-گرفتن بررسی پرونده از کارشناس گروه
مدارک لازم جهت دریافت اصل دانشنامه:
1- ارایه اصل مدرک گواهینامه موقت
2- ارایه برگ تسویه حساب از امور شهریه و صندوق رفاه
3- ارایه مدرک نظام وظیفه