نحوه اطلاع رسانی در خصوص مفاد آیین نامه

دانشجویان گرامی در صورت هرگونه سوالی در خصوص مفاد آیین نامه انضباطی ، نحوه تشکیل جلسات کمیته و رسیدگی به تخلفات دانشجویان می توانید با مراجعه به ساختمان اداری دفتر مدیر دانشجویی (آقای عدالتجو) پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید و یا با  شماره  07325228152 داخلی 221 تماس حاصل نمایید.