وظایف و عملکرد اداره تغذیه


دانشجویان گرامی جهت رزرو غذای هفتگی خود صرفا از طریق اینترنت به سایت دانشگاه آزاد نی ریز مراجعه و با ورود به سیستم اتوماسیون تغذیه نسبت به این موضوع اقدام نمایید.ضمنا برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه درهمین سایت و در قسمت مربوطه قرار داده شده است.

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند سلف سرویس واحد از تاریخ 07/10/92 لغایت 18/10/92 تعطیل می باشد.