متصدی مجموعه ورزشی

نام : مرتضی عظیمی
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
سابقه خدمت : 15 سال
شماره تماس: 09173318654