فرم ها

1- فرم صفر طرح پژوهشی (ویژه اعضای هیات علمی) (PDF و DOC)

     فرم صفر طرح پژوهشی تکمیل شده فوق بصورت فایل و پرینت در 3 نسخه، بهمراه 3نسخه رزومه و مدرک تحصیلی مجری و همکاران و گواهی همکاری در طرح به امضاء همکار ،جهت داوری و تایید، تحویل حوزه پژوهش گردد.

      2-  فرم همکار طرح پژوهشی (DOC و PDF)        
      3- فرم سخنرانی علمی طرح پژوهشی (DOC و PDF)
      4- منشور اخلاق پژوهش (PDF)
5- همکارانی که فرم صفر طرح آنها به سازمان مرکزی ارسال می گردد (با توجه به بودجه طرح) ، مجری و همکاران طرح فرم رزومه را تکمیل و فایل Word و پرینت آن را تحویل فرمایند (فرم رزومه DOC
6- دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی 93/6/24 (DOC وPDF)
7- فرمت تهیه صحافی گزارش نهایی طرح پژوهشی 93/6/24 (PDF)
8- فرم صفر طرح پژوهشی (ویژه دانشجویان) (DOC و PDF)