آیین نامه ها

 بخشنامه و آیین نامه های مقالات پژوهشی:
  • قابل توجه نویسندگان محترم مقالات پژوهشی : مدارک لازم جهت دریافت تشویق مقاله مجلات علمی و شکل صحیح معرفی نویسنده مقاله:  (PDF)
  • آیین نامه تشویق مقالات علمی (92/10/22) (PDF)
  • آیین نامه پرداخت هزینه شرکت در همایش (PDF)
  • فهرست نشریات بی اعتبار 16/6/92 (PDF
  • فهرست مجلات بی اعتبار(PDF)
  • فهرست نشریات بی اعتبار(PDF)
  • ست نشریات لغواعتبارشده_شهریور 92 (PDF)