اخبار حوزه پژوهش

  • آئین نامه اعطای نشان ویژه دانشگاه آزاد اسلامی به پژوهشگران برتر 10/2/93 (PDF)
  • سهمیه کارآموزی انجمن مهندسی شیمی ایران 25/3/93 (PDF)
  • پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاههای ایران  25/3/93 (PDF)
  • برگزاری مسابقه ملی کمیکار در واحد قوچان 25/3/93 (PDF)
  • آموزش نظامی اعضای هیات علمی مشمول  31/3/93  (PDF)
  • مسابقات ملی برنامه نویسی موبایل 31/3/93 (jpg)