مدیر فناوری اطلاعات


مهندس محمد مهدی توکل

مدرک تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات

سابقه کار در دانشگاه :8 سال

سایر سوابق شغلی مرتبط :

مدیر کل ICT سازمان منطقه آزاد چابهار

نائب رئیس هیات مدیره مخابرات منطقه آزاد چابهار

مسئول طرح مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه بین المللی چابهار

عضو شورایعالی سیاستگزاری ICT مناطق آزاد کل کشور